Carpe Diem

Carpe diem är latin och betyder fånga dagen men bör snarare tolkas ta vara på dagen, njut av dagen eller njut av den flyende dagen. Uttrycket återfinns i "Odes" (I,11.8) av den romerske poeten Horatius : "Carpe diem quam minimum credula postero" (fånga dagen, lita ej på morgondagen). Det är ett motiv i konst och litteratur, som innebär att uttrycka en maning till att snabbt börja ägna sig åt jordisk njutning.

De flesta av oss har hört uttrycket "Carpe diem", fånga dagen. En värdefull påminnelse om att leva till fullo, men det är inte någon realistisk tanke eftersom man inte kan fånga en hel dag. Man kan bara fånga det här ögonblicket så det mest sanna påståendet är "Carpe punctum", fånga ögonblicket. Det förtjänar din fulla uppmärksamhet, för det kommer inte tillbaka.